Skip to main content

Beter Vitaal

Opdrachtgevers zeggen

Hieronder laten wij onze opdrachtgevers aan het woord over de coaching en training die we voor hen mochten verzorgen.

Helma van der Hoorn

Voorzitter College van Bestuur SaKS (Samen Katholieke Scholen)

Een medewerker binnen mijn stichting liep tegen een burn-out aan. Ik kende Beter Vitaal via een privécontact en had daar heel positieve geluiden over gehoord. Daarom belde ik Elbert-Jan. Wij zetten Beter Vitaal nu regelmatig in bij mensen die in een burn-out zitten, of liever nog, mensen waarvan de dreiging bestaat dat dat zou kunnen gebeuren, preventief. Daarnaast heeft Beter Vitaal voor de directeuren van SaKS een training verzorgd in het kader van verzuimpreventie.

De persoonlijke trajecten leiden vrijwel altijd tot een positief resultaat. Vaak is dat dat medewerkers gezond en wel terugkeren, maar soms betekent succes dat men door een traject kan accepteren dat er beter afscheid genomen kan worden tussen werknemer en werkgever. Het traject met directeuren heeft opgeleverd dat zij veel bewuster zijn van hun rol in de begeleiding, maar vooral het voorkomen van verzuim.

Leerpunten in het traject van directeuren zijn geweest dat het succes van een goede verzuimbegeleiding begint bij de gerichtheid op preventie ervan. Door directeuren in eerste instantie bewust(er) te maken van zichzelf, hun eigen waarden en normen t.o.v. verzuim, hun eigen voorbeeldgedrag als het gaat om ‘gezond blijven’ en ‘balans werk-privé’, etc. zijn zij beter in staat op vroege signalen van beleefde werkdruk te herkennen en daarop te anticiperen.

De samenwerking met Beter Vitaal is altijd heel erg plezierig! Er is sprake van een grote overlap in ‘mensvisie’ tussen SaKS en Beter Vitaal, uitgaande van eigenaarschap van de persoon zelf, waardoor zaken snel tot de kern kunnen komen. Ik raad dan ook  regelmatig mensen aan om met Beter Vitaal in gesprek te gaan, zowel privépersonen als organisaties. Dat doe ik omdat ik oprecht vind dat zij een goede kijk hebben op de wijze waarop gezondheid binnen bedrijven en bij individuen kan worden bevorderd.

Frank van Haitsma

Afdelingsmanager & coördinator Internationalisering A. Roland Holst College

Vooral de integrale aanpak sprak me heel erg aan bij Beter Vitaal. In de coachingsgesprekken met Elbert-Jan hebben we onderzocht hoe ik geworden ben wie ik ben en welke invloeden vanuit mijn jeugd van invloed zijn op mijn gedrag nu. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn eigen script, maar ook het script van andere mensen en hoe die van invloed kunnen zijn op samenwerking en/of communicatie. Het heeft me aangezet om verder onderzoek bij mezelf te doen, in gesprek te gaan met mensen die dichtbij staan. Te genieten van wie ik ben en ook nieuwe dingen te proberen.

Ik vind Elbert-Jan een zeer prettige en kundige coach. Elbert-Jan heeft me naast een theoretisch kader ook handige tools gegeven om mee te oefenen.  De opbouw van het traject was waardevol. Ook de feedback op mijn ervaringen en verhalen en daarbij de nieuwe inzichten hielpen me weer verder. Het traject leert je veel over jezelf. Je leert met clementie naar jezelf te kijken, leert waarderen wie je zelf bent en je krijgt het lef om vervolgstappen te zetten.

Werner Nawijn

Operationeel directeur MCA Alkmaar BV

Onze belangrijkste reden om met Beter Vitaal te gaan werken, was het weer vitaal maken van medewerkers die al jaren gebukt gingen onder verstoorde arbeidsrelaties met vooral collega’s.

Beter Vitaal heeft de gecoachte medewerkers laten inzien dat het wegnemen van spanningen begint met het relativeren van je eigen gedrag en de rol die deze in de gespannen arbeidsrelatie speelt. Hierdoor kwam er meer begrip voor het standpunt van een ander en ontstonden betere onderlinge verhoudingen / begrip tussen collega’s. Het belangrijkste leerpunt was dat vitaal blijven belangrijk is en dat je hier met je eigen houding en leefwijze een grote invloed op hebt.

Beter Vitaal heeft helder wat belangrijk is voor zowel de medewerker als het bedrijf. Naast inzicht in het persoonlijke aspect geven, zijn zij ook in staat om de samenwerking tussen bedrijf en medewerkers te verbeteren. We hebben vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze / terugkoppeling en coaching. De samenwerking was dan ook uitstekend.

Gert Bruggers

Directeur Logistiek Timber & Building Supplies Holland

Ik had behoefte om, na een periode waarin ik over mijn grenzen ben heengegaan, te reflecteren op de oorzaken en daarmee een koerswijziging te realiseren om mijn grenzen in de toekomst beter te bewaken.

Dit zorgde voor veranderingen op meerdere fronten. Concreet: een verhuizing naar Nederland, een andere baan en co-ouderschap voor mijn kinderen. Ik heb een beter begrip gekregen van mijn drijfveren, prioriteiten en mijn krachten. In balans en bewust van mijn grenzen. Belangrijk is om loyaal te blijven aan jezelf en je eigen grenzen te kennen en te bewaken.

De samenwerking met Elbert-Jan was erg fijn: openhartig, scherp, de juiste vragen en aanpak om zelf te kunnen reflecteren, met een kritische spiegel die me werd voorgehouden. Hij nam echt de tijd en luisterde goed. De aanpak en de methode zijn duidelijk en ik voelde het vertrouwen dat ik alles kon zeggen en dat het onder ons zou blijven.

Anne Bruggeman

Meerscholendirecteur Saks-basisscholen Driemaster, Matthieu Wiegman, Optimist

De aanleiding om de training van Beter Vitaal te volgen was om grip te krijgen op het ziekteverzuim stichtingbreed. Werkdrukbeleving binnen mijn teams is iets wat speelt. Jaarlijks zijn er leerkrachten die uitvallen of dreigen uit te vallen met burn-outverschijnselen. Als directeur heb je dan het gevoel dat het je school overkomt en dat je erbij staat en ernaar kijkt.

Mijn leerpunt was dan ook om te onderzoeken wat er preventief mogelijk is en wat mijn invloed als leidinggevende daarop is. Vragen als ‘Ben ik mede oorzaak van het hoge ziekteverzuim? Laat ik het juiste voorbeeldgedrag zien? Signaleer ik vroegtijdig genoeg?’, wilde ik onderzoeken tijdens dit traject.

Door het volgen van de training via Beter Vitaal heb ik kennisgenomen van de theorie rondom werkdruk, inzicht gekregen in mijn eigen (voorbeeld)gedrag, mijn leiderschapsstijl en eigen vitaliteit.

Het belangrijkste leerpunt voor mezelf is dat ik veel bewuster omga met mijn rol en daar bewuster naar handel. Het je bewust zijn van jezelf en in hoeverre je dat meeneemt in gesprekken met medewerkers is iets wat ik me nu dagelijks realiseer. Mijn coach heeft er middels individuele coachingsgesprekken en het stellen van de goede vragen haarfijn voor gezorgd dat ik beter zicht heb op mijn eigen drijfveren, waarden maar ook de hoogte van mijn eigen lat en dat ik deze niet kan projecteren op mijn medewerkers.

Lisette Geel

Identiteitsonderzoeker

Ik wilde iets in mijn leven veranderen maar ik wist niet precies wat. De coach gaf me dusdanig vertrouwen in deze training Nu! dat ik besloot dat de stap te zetten. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. Ik heb gedurende negen dagen zoveel geleerd en ervaren dat ik daar nog iedere dag plezier van heb.

Het draaide in deze training om persoonlijke ontwikkeling. Sinds die tijd (januari-maart 2017) ervaar ik veel levensvreugde. Waar ik veel aan had, is de boodschap dat minimaal 50 procent van je aandacht over jezelf moet gaan. Alleen als je stevig op je benen staat en jezelf kent, kun je er ook zijn voor anderen.

De trainers zijn warm en betrokken in hun benadering. Liefdevol. Je merkt dit ook aan de reactie van de deelnemers zelf; er ontstaat in de training al snel een enorm onderling vertrouwen. De trainers geven duidelijkheid in hun woordkeuze en gedrag en ook in de manier waarop de training is vormgegeven. Daarbij laten ze zoveel van zichzelf zien dat ook het vertrouwen in jezelf groeit. Hun boodschap: we zijn allemaal mensen op weg en we hebben allemaal dingen te leren. Ik heb dan ook veel vertrouwen in de kennis, kunde en wijsheid van de trainers en coaches.

 Ik voel in mijn leven welk effect de training heeft, dus het is iets dat ik zelf heb doorvoeld. Daardoor raad ik met het volste vertrouwen Beter Vitaal aan. Dat doe ik eigenlijk best vaak.

Nieuwsgierig geworden?

Mooi, want nieuwsgierigheid is de basis van iedere verandering. Bel of mail voor een afspraak en kom alles te weten over onze vitaliteitsmatrix en onze visie op vitaliteit.