Skip to main content

Coaching

Burn-out en overspannenheid

Bij stressgerelateerde klachten en burn-out bieden we intensieve (curatieve) begeleiding. Onze aanpak is erop gericht mensen met dergelijke klachten in een zo vroeg mogelijk stadium te begeleiden.

Vroege interventie leidt tot snel herstel

Onze aanpak zorgt ervoor dat mensen die uitgevallen zijn gemiddeld binnen 14 weken weer in staat zijn om te werken. Medewerkers met klachten rond burn-out en overspannenheid kunnen binnen een week na aanmelding bij ons terecht voor intensieve begeleiding.  

Intensieve begeleiding

‘Intensief’ houdt – zeker in het begin – in dat een medewerker twee tot drie keer per week zijn vaste coach/trajectbegeleider ontmoet. Waarom? Mensen met spanningsklachten ervaren vaak geen perspectief meer. Vaak zijn ze oververmoeid, waardoor relativeren niet meer lukt. Ze weten niet hoe morgen eruit ziet, laat staan volgende week. Onbegeleid thuisblijven helpt daarbij niet; dit leidt alleen maar tot vertraging van het herstel.

Nieuw perspectief

We werken vanaf het eerste moment aan ontspanning en aan de fysiek-emotionele balans. Ook bieden we technieken die iemand zelf kan gebruiken om zich beter te voelen. We coachen intensief tot aan de terugkeer op de werkplek én daarna. 

Multidisciplinaire aanpak

In ons multidisciplinaire traject benaderen we de klachten vanuit verschillende invalshoeken:

  • Fysiek: met hartritmevariatie, osteopathie, haptonomie, massages en acupunctuur.
  • Mentaal: met verschillende coachdisciplines (systemisch, gedrag, loopbaan en dergelijke).
  • Emotioneel: met emotiewerk.
Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleider is degene die monitort. Hij of zij is het centrale aanspreekpunt tijdens het traject voor de medewerker, de arbodienstmedewerkers en de werkgever. De trajectbegeleider kan als dat nodig is tussentijds aanpassingen doen binnen het traject om het herstelproces te optimaliseren.

  • Binnen 14 weken weer aan het werk.
  • Aandacht voor fysieke, mentale & emotionele gezondheid.
  • Coaching tot aan de terugkeer op het werk en daarna.
Opbouw traject

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de coachvraag en krijgen we het coachdoel helder. Ook bepalen we welke coach het beste bij de kandidaat past. Dit leggen we vast in een trajectvoorstel.

Resultaat telt

Onze aanpak is resultaatgericht. Dat betekent dat we werken met een coachdoel en een coachplan, waarin alles helder omschreven en vastgelegd is. We houden scherp in de gaten dat doelen behaald worden binnen een vast aantal omschreven gesprekken.

Nazorg

Mochten er na het traject nog vragen opkomen, neem dan gerust contact op. Dit valt binnen onze nazorg.

Als je niet weet wat je niet weet, blijf je doen wat je altijd al deed. Totdat iemand vertelt wat je niet wist, dan pas krijg je een keuze.

Beter Vitaal

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek over onze visie op vitaliteit en de trainingen en coachingstrajecten die we bieden.