Over ons

Bel ons 072 - 82 00 343

Een integrale visie op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Beter inspireert, activeert en begeleidt organisaties en hun medewerkers bij het vergroten van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Wij bieden trainingen, workshops, coaching trajecten, inspiratie sessies en lezingen.

Een gezond mens is gelukkiger, leeft prettiger en functioneert beter. En dan hebben we het over gezondheid in brede zin dus zowel op fysiek als mentaal en emotioneel gebied. Beter is ontstaan vanuit de gedachte dat welzijn en vitaliteit worden bereikt vanuit die integrale visie op gezond zijn. Het is een samenwerkingsverband van professionals die deze visie delen en die al jarenlang werkzaam zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Meer informatie

 • Elbert-Jan van Zetten
  Bewust worden van je gedrag is de eerste stap naar duurzame vitaliteit.
  Doordat ik jaren heb gewerkt als financieel en HR-manager begrijp ik wat er speelt in een bedrijf. Zakelijk en privé laten zich wat mij betreft niet scheiden. Het gaat ook op de werkvloer altijd om mensen.
 • Simone de Bruin
  Actief aandacht geven vormt je brein, emoties en handelen.
  In mijn werkzame leven als projectmanager in het bedrijfsleven, wilde ik begrijpen wat iemand in beweging bracht. Als counsellor ga ik verder en begeleid ik mensen zodat zij zelf begrijpen wat hen drijft.
 • Heleen van Essen
  Weten wie je bent en wat je doet

  Door dit te onderzoeken ontstaat er balans en kan creativiteit tot wasdom komen. Het is een eerste stap in mijn persoonlijke ontwikkeling waar ik nog dagelijks de vruchten van pluk.
Top