Investeren in de gezondheid van medewerkers is een investering in de hele organisatie.

Iedere organisatie wil optimaal functioneren en de medewerkers vormen daarbij het kapitaal. Zij zijn de schakels in de organisatie. Functioneert een schakel onvoldoende, dan loopt het geheel minder soepel. Dit geldt niet alleen voor de medewerker maar ook voor de organisatie.

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Het doel van de organisatie wordt primair ondersteund door de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Een medewerker die goed in zijn vel steekt en zich gewaardeerd voelt, zet zich meer in en werkt beter samen. Als hij daarnaast beseft dat hij net als ieder ander een belangrijke bijdrage levert aan het geheel, neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn aandeel. Hij zal zijn werk bevredigender vinden en zijn leven vollediger.

Beter ondersteunt het streven naar goede samenwerking van twee kanten: door het begeleiden van teams en managers en met individuele trajecten om het gevoel van welbevinden en verantwoordelijkheid bij medewerkers te vergroten.