Een integrale visie op gezondheid vraagt een integrale aanpak. Dat is precies wat Beter biedt.

De centrale vraag in ieder begeleidingstraject van Beter is: wat wil je voor jezelf, wat heb je nodig? Zoek je groei, begeleiding en advies op fysiek gebied of zoek je dit juist op het mentale, emotionele vlak? Door samen vast te stellen waar de gewenste groei zit, kan gericht worden gewerkt aan het gevoel van welzijn.

Onze integrale visie vraagt een multidisciplinaire aanpak:

Meten is weten

Door het gebruik van moderne meetapparatuur kunnen we van alles leren over het hart, het immuunsysteem, het zenuwstelsel en het brein. Door de hartcoherentie te meten ontstaat bijvoorbeeld een goed inzicht in het zelf herstellend vermogen en in het stressniveau. Daarnaast gebruiken we ook vragenlijsten om inzicht te krijgen.

Bewustwording

Bewust zijn/worden van je gedachtes gebeurt door kennisoverdracht van het brein en door coaching/counselling.

Inzet van verschillende disciplines

Een individueel gezondheidstraject bij Beter is altijd een combinatie van een coach/trajectbegeleider en een of meer professionals uit andere disciplines. Dit kan een haptonoom of acupuncturist zijn maar ook een homeopaat, fysiotherapeut, diëtist, masseur of osteopaat.