Integraal

Bel ons 072 - 82 00 343

Door de onderlinge verbondenheid van lichaam en geest, hoofd en hart is het voor de gezondheid belangrijk om naar het geheel te kijken. Steeds weer blijkt hoe effectief een integrale aanpak is.

Fysiek, mentaal en emotioneel

Lichaam en geest werken nauw samen en reageren op elkaar. Door mentale en emotionele coaching wordt inzichtelijk wat iemands drijfveren zijn en welke gebeurtenissen en ideeën daaraan ten grondslag liggen. Die bewustwording geeft ruimte voor keuzes en voor verandering. Door het lichaam fysiek te ondersteunen wordt het mentaal-emotionele deel ondersteund. De integrale aanpak van Beter is ook gestoeld op wetenschappelijk onderzoek over het brein en op het vermogen van het brein zich aan te passen. Daarbij combineren we moderne technologie met oude wijsheden en eigen lichaamswijsheid.

Context

Integraal werken betekent ook dat we naar het geheel kijken, dus ook naar de mens in zijn context zoals omgeving, achtergrond. De drie W’s van Wederhelft, Wonen en Werken zijn daarbij belangrijke pijlers.

Top